akai logo akai logo

Regulamin

Drogie Klientki

 

18 maja gabinet kosmetyczny AKAI zostanie ponownie otwarty!

W związku, z tym, że przygotowuję się do naszego spotkania ze szczególną starannością, chciałabym prosić Was o odrobinę cierpliwości.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zaleceniami sanitarnymi  Głównego Inspektora Sanitarnego na czas epidemii SARS-CoV-2 w celu ograniczenia ryzyka zakażenia obsługi i klientów gabinetu.

Zatem w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo przestrzegajmy poniższych wytycznych:

 1. Klient/ka umawia się na wizytę tylko poprzez kontakt telefoniczny lub funpage FB Akai Kosmetyka Krosno.
 2. Klient/ka przychodzi na wizytę o ustalonej godzinie (nie wcześniej i nie później)
 3. Klient/ka nie może przyjść na wizytę, jeżeli:
 • występują u niego/u niej objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
 • jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
 • zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
 • w ciągu tygodnia miał/a kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
 1. Klient/ka zobowiązana jest do posiadania osłony nosa i ust oraz rękawic ochronnych.
 2. Klient/ka nie może używać telefonu podczas zabiegu.
 3. Klient/ka przychodzi na zabieg bez osób towarzyszących.
 4. Klient/ka po wejściu do lokalu, ale przed wejściem do gabinetu będzie objęty/a procedurą mycia i dezynfekcji rąk w wydzielonej dla klienta/ki łazience.

Informujemy o obowiązku posiadania własnych środków ochrony tj. maseczka, rękawiczki.

W zależności od specyfiki zabiegu właściciel gabinetu kosmetycznego zapewnia klientom środki jednorazowego użytku.

W celu zapobiegania zakażeniom sprzątamy i dezynfekujemy wszystkie powierzchnie na stanowisku na którym przebywał klient. Narzędzia, urządzenia oraz wszelkie powierzchnie, których mógł dotykać klient (klamki, poręcze, włączniki, uchwyty, oparcie krzeseł itp. ), są każdorazowo dezynfekowane.

W gabinecie została ograniczona liczba klientów tak aby możliwe było prawidłowe zachowanie środków bezpieczeństwa poprzez przygotowanie i zdezynfekowanie stanowiska zabiegowego.

W gabinecie są prowadzone codzienne procedury przeprowadzania i dokumentowania wywiadu dotyczącego braku występowania objawów chorobowych u osoby świadczącej usługi oraz klientów   o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.

Zapraszam  Aneta Madejka

 

Regulamin korzystania z usług Salonu kosmetycznego AKAI

Szanowni Klienci!

    W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty Salonu kosmetycznego AKAI Aneta Madejka.

Regulamin świadczenia usług w salonie kosmetycznym AKAI

&1

      Klienci AKAI są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty salonu AKAI oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

&2

      Salon kosmetyczny AKAI świadczy usługi przy ul. Wincentego Witosa 3 E w Krośnie w godzinach pon-pt 9:00-17:00.

Przed rozpoczęciem pracy pracownik sprawdza stan swojego stanowiska pracy, w razie potrzeby uzupełnia zapas materiałów jednorazowych, ochronnych, narzędzi wysterylizowanych i jednorazowego użytku.

Przed każdym kolejnym przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik myje ręce mydłem, następnie środkiem dezynfekcyjnym zgodnie z procedurą i techniką dezynfekcji rąk i płucze pod bieżącą ciepłą wodą. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość, jak i po zakończeniu zabiegu.

Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku, a następnie poddawane są sterylizacji. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

W salonie kosmetycznym AKAI mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.

Pracownicy salonu kosmetycznego utrzymują dłonie i paznokcie w takim stanie, aby nie były one przyczyną zadrapań i skaleczeń.

W przypadku zranienia podczas zabiegu należy przerwać zabieg, umyć, zdezynfekować i zabezpieczyć opatrunkiem zranione miejsce.

Pracownicy z sączącymi się zmianami oraz skaleczeniami na rękach niedającymi się właściwie zabezpieczyć są wyłączenie od świadczenia usług kosmetycznych do czasu wyleczenia.

Pracownicy są zobowiązani do systematycznych badań zdrowotnych w celu eliminacji wszelkich schorzeń, których obecność mogłaby narazić na utratę zdrowia klientów salonu.

Pracownicy salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.

W gabinecie mają zastosowanie tylko preparaty do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowane przez Narodowy Instytut Zdrowia – Państwowy Zakład Higieny i dopuszczone do użytku w gabinecie kosmetycznym.

Każdorazowo po przeprowadzonym zabiegu pracownik salonu porządkuje stanowisko pracy.

& 3

      Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia klienta, przebyte choroby czy tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.

Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego; klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, wkładkach domacicznych, chorobach wirusowych i bakteryjnych, chorobach tarczycy, przyjmowanych antybiotykach, niedawnej ekstrakcji zęba.

Każdorazowo gdy zabiegi nie są wykonywane w serii w odstępie 7-14 dniowym, czyli przed rozpoczęciem kolejnej serii, która następuje po okresie dłuższym niż 30 dni klient potwierdza, że nadal nie ma przeciwwskazań do wykonania danego zabiegu.

Jeżeli wykonywany jest nowy zabieg u klientki czy klienta, który miał wcześniej wykonywane inne zabiegi również niezbędne jest zapoznanie się z przeciwwskazaniami oraz pisemne potwierdzenie przez klientkę czy klienta braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

Każda klientka czy klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć całą biżuterię.

Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

Niezastosowanie się klientki czy klienta do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności salonu kosmetycznego AKAI za przeprowadzony zabieg.

W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.

Osoby niepełnoletnie w wieku 13-18 lat mogą korzystać z oferty salonu kosmetycznego wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.

Salon kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie.

Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.

Klientka czy klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia salonu kosmetycznego.

Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione poza wyznaczonym miejscem do przechowania bez nadzoru.

& 4

      W salonie kosmetycznym AKAI obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju używek odurzających.

W salonie kosmetycznym AKAI podczas wykonywanych zabiegów uprasza się klientów o zachowanie ciszy.

& 5

      Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie. O wszystkich cenach klient jest również poinformowany przed zabiegiem.

Klient ma prawo do skorzystania z promocyjnych cen zgodnie z obowiązującymi w określonym czasie promocjami i ofertami rabatowymi. Przy czym w momencie zakupu karnetu na zabiegi klient dostaje obniżoną cenę, a w zamian zobowiązuje się do wykorzystania zabiegów w ramach karnetu w określonym czasie.

Karnety są ważne 30 lub 60 dni zgodnie z zapisem na karnecie. Ważność karnetu jest liczona od momentu wykupienia karnetu.

Klientka lub klient, którzy zakupili karnet zobowiązani są do aktywowania karnetu tzn. skorzystania z pierwszego zabiegu w ciągu 30 dni od momentu zakupu.

Dopuszcza się możliwość przedłużenia karnetu lub zamiany usług w ramach karnetu, jedynie w uzasadnionych przypadkach – wyjątkowych sytuacjach losowych.

W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu zabiegu w ramach karnetu rabatowego przed upływem 24 godzin przed zabiegiem, zabieg ten uznaje się za wykonany, jednak dopuszcza się możliwość przedłużenia karnetu lub zamiany usług w uzasadnionych przypadkach i wyjątkowych sytuacjach losowych. Odwołanie zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne, sms lub drogą mailową. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika salonu pod numerem 602 853 069. W przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego lub sms należy przesłać mail na adres: akaikosmetyka@gmail.com lub skorzystać z formularza dostępnego na stronie www.akaikosmetyka.pl Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane.

Klientka czy klient, którzy dwukrotnie nie odwołają rezerwacji w terminie, nie będą mieć możliwości kolejnych rezerwacji zabiegów. W takim przypadku będzie można umówić się na zabieg jedynie dzień przed planowanym zabiegiem, pod warunkiem wolnych terminów w gabinecie. W przypadku dwukrotnego braku odwołania wcześniej zarezerwowanych zabiegów gabinet zastrzega sobie prawo do anulowania kolejnych wcześniej dokonanych rezerwacji zabiegów. W takim przypadku konieczne jest telefoniczne potwierdzenie wcześniej dokonanej rezerwacji w dniu poprzedzającym umówiony zabieg. Dopuszczone jest wysłanie sms z zapytaniem, wtedy gabinet potwierdza rezerwację sms zwrotnym lub telefonicznie.

Na zarezerwowane zabiegi należy zgłaszać się w wyznaczonym czasie. W przypadku znacznego spóźnienia na zabieg, może nastąpić konieczność skrócenia zabiegu, ale bez szkody dla klientki czy klienta. Ewentualne skrócenie zabiegu będzie dotyczyć jedynie skrócenia etapów zabiegowych, przy zachowaniu wszystkich etapów wchodzących w skład danego zabiegu. Skrócenie zabiegu może nastąpić tylko w przypadku gdy nie ma możliwości przesunięcia wykonania zabiegu, lub takie przesunięcie będzie skutkować znacznymi opóźnieniami pozostałych zabiegów.

W przypadku opóźnienia zabiegu leżącego po stronie pracownika salonu, zabieg będzie wykonany bez skracania etapów zabiegowych.

Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym klienci zostaną wcześniej poinformowani. W przypadku nagłych i niezależnych od pracownika salonu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najszybszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach klientki czy klienci będą informowani o zmianie terminu zabiegu przed upływem 24 godzin przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu zabiegu klientka lub klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin na zabieg. Jeżeli zmiana terminu dotyczy zabiegu w ramach karnetu, wtedy uznaje się przedłużenie ważności karnetu o ilość dni pomiędzy odwołanym zabiegiem a wyznaczonym nowym terminem zabiegu.

& 6

      Wszelkie reklamacje należy składać w gabinecie na wniosku reklamacyjnym dostępnym w gabinecie osobiście. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym.

Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatność kartą, potwierdzenie przez pracownika sprzedaży usługi czy towaru), czy wydanego karnetu zabiegowego. W przypadku braku oryginału paragonu fiskalnego konieczne jest udowodnienie zakupu reklamowanej usługi czy towaru.

Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w okresie 14 dni od daty wpływu reklamacji do salonu.

Po rozpatrzeniu reklamacji klient jest zobowiązany do podpisania protokołu reklamacyjnego w gabinecie.

Za pozytywne rozpatrzenie reklamacji uznaje się naprawę wady lub w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa zwrot pieniędzy.

Uznane reklamacje są wypłacane tylko i wyłącznie po osobistym podpisaniu protokołu reklamacyjnego w gabinecie kosmetycznym w formie gotówki – z potwierdzeniem przez reklamującego odbioru gotówki lub przelewem na konto bankowe podane przez reklamującego na piśmie.

& 7

      Każda klientka i każdy klient maja prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników salonu.

Personel w uzasadnionych przypadkach może odmówić wykonania zabiegu. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie salonu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. klientów i gabinet kosmetyczny.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Instrukcja użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku

Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku są przechowywane w specjalnie do tego celu przeznaczonych, zamkniętych pojemnikach.

Zabrania się używania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku do kolejnego zabiegu bez uprzedniej dezynfekcji tych narzędzi.

Po każdym użyciu narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku poddawane są dezynfekcji.

Bezpośrednio po użyciu, narzędzia są myte pod bieżącą wodą ze środkiem antybakteryjnym, następnie zostają umieszczone w myjce ultradźwiękowej ze środkiem myjąco-dezynfekującym; Aniosyme dd1 o szerokim spektrum działania w całkowitym zanurzeniu

Pojemniki z narzędziami zalanymi środkiem dezynfekcyjnym są szczelnie zamykane, znakowane.

Narzędzia poddawane są dezynfekcji środkiem dezynfekcyjnym przez okres określony przez producenta stosowanego środka dezynfekującego.

Po dezynfekcji płynnej narzędzia są dokładnie płukane pod bieżącą wodą, osuszane, a następnie pakowane i zgrzewane w torebkach do sterylizacji po czym zostają umieszczane w autoklawie medycznym klasy B i poddawane sterylizacji w wysokiej temperaturze.

Akai - Salon Kosmetyczny | Aneta Madejka